Основні завдання

Материнство і дитинство

Сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, сприяння навчанню та розвитку, а також надання допомоги талановитій творчій молоді.

Освіта і культура

Всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні. Всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні й за кордоном, а також поліпшенню умов їх життя.

Розвиток культури

Cприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості; охороні й збереженню культурної спадщини, історико- культурного середовища, пам'яток історії та культури.

Надання допомоги

Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям, учасникам бойових дій АТО, добровольців та їх родинам.

Соціальний догляд

Участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

Соціальна реабілітація

Поліпшення матеріального становища, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.

Сприяння програмам

Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища.

Охорона здоров'я

Cприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи; охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя