Ректор Вінницького національного технічного університету

about

Д.т.н., професор, професор кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ), ректор ВНТУ.

В 1984 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електричні системи".

З 1987 по 1990 роки навчався в аспірантурі.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.16 - інформаційно-вимірювальні системи.

В 2004 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Завідувач кафедри ЕМСАПТ з 2004 року по 2015 рік.

Наукові інтереси - застосування інформаційних технологій в електроенергетиці та електромеханіці.

Науковий напрям - розробка математичних моделей процесів, що протікають в електричних та енергетичних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами.

Автор понад 450 наукових публікацій, серед яких більше 10 монографій, один підручник, понад 10 навчальних посібників, більше 300 патентів України та авторських свідоцтв СРСР.

Підготував більше 10 кандидатів наук. Кожна дисертація захищена здобувачем в строк по закінченні аспірантури.

E-mail: grabko@vntu.edu.ua, vgrabko@gmail.com

Тел.: +38 (0432) 59 81 67, 56 08 48

Керівництво центру волонтерської допомоги

Бевз Світлана Володимирівна

керівник центру волонтерської допомоги

доцент (кандидат технічних наук)

Бурбело Сергій Михайлович

заступник керівника з інформаційних технологій

провідний інженер (кандидат технічних наук)

Лебедєва Галина Олександрівна

заступник керівника з гуманітарних питань

()

Волонтери, що допомагають центру здійснюючи поїздки в АТО власним автотранспортом

Злощинський Олександр Володимирович

волонтер

(водій)

Сідак Руслан Васильович

волонтер

(водій)

Волонтери центру